WELKOM OP DUTCHSAFARI, HET PLATFORM VOOR EEN NATUURINCLUSIEVE SAMENLEVING!
HIER KUNT U ONDER ANDERE INSPIRATIE, LOCATIES EN OPLOSSINGEN VOOR UW EIGEN WONING, KANTOOR OF WIJK VINDEN.
Onder kennis vallen de volgende categorieën: Onderzoek en producten. Bij ‘onderzoek’ gaat het om wetenschappelijke onderzoeken waarbij wordt gewerkt met EBD (evidenced based design). Het kopje ‘Producten’ betreft producten die zijn gerealiseerd met de uitgangspunten die op deze site zijn geformuleerd onder het kopje ‘Oplossingen’. ‘Artikelen’ betreft een overzicht van het huidige nieuws omtrent natuurinclusieve samenleving.
DutchSafari is een kennisplatform voor een natuurinclusieve samenleving. Onder het kopje ‘Oplossingen’ wordt elke mogelijke oplossing keurig uiteengezet hoe het toegepast kan worden en welk effect het kan hebben op biodiversiteit en welbevinden. Complementair hieraan worden er voorbeelden weergeven indien van toepassing. 
Het Jachthuis kan gezien worden als inspiratiebron voor balans tussen mens en natuur. Tevens dient het als plek waar wordt geëxperimenteerd met het ontwikkelen van nieuwe toepassingen die kunnen bijdragen aan de natuurinclusieve samenleving.
In ons eigen Nederland is genoeg te vinden op het gebied van Flora en Fauna. Graag lichten wij jullie in als bezoekers van deze website waar al die pracht en praal te vinden is.