Bruin Dak

In Groot-Brittannië zijn er naast groene daken ook de zogenaamde bruine daken. Omdat deze toepassing daar goed werkt, is deze over komen waaien naar Nederland. Het verschil tussen een ‘gewoon’ begroeid dak en een bruin dak is de toegevoegde waarde dat een bruin dak biedt aan de bestaande natuurlijke omgeving en inheemse soorten.
Leefgebied
Doordat braakliggend terrein verdwijnt door bebouwing, verdwijnt daarmee ook geschikt leefgebied voor veel diersoorten. Hier ontstond het idee om bij nieuwbouw eerst deze grond af te graven, te bewaren en later als dakafwerking te gebruiken. Afhankelijk van het seizoen zoeken in Nederland vogelsoorten als kneu, putter en witte kwikstaart hun voedsel op deze braakliggende eilandjes op hoogte.
Een bruin dak creëert, vergroot en verbetert bestaand leefgebied. Ook verbindt het leefgebieden en zorgt dat inheemse dieren weer terugkomen in het stadsbeeld. Door meer diersoorten verhoogt de kans op bestuiving en door middel van natuurlijke vijand worden plagen bestreden.
Naast biologische aspecten heeft een bruin dak ook op commercieel en bouwkundig gebied goede punten. Want naast laag onderhoud verbeterd ook de levensduur van een dak en dient het tevens als isolater voor zowel thermische als akoestische doeleinden.
Bron:
https://www.greendealgroenedaken.nl/wp-content/uploads/2019/04/GDGD_2019_Handreiking-Natuurdaken.pdf
http://www.abg-geosynthetics.com/products/biodiverse-roof-systems.html