Cluster Inheemse Bomen

Een boom planten is een makkelijke manier om zelf iets bij te dragen aan verduurzaming. Bomen beschikken namelijk net als planten, tot een bijzonder systeem waardoor ze CO2 aan zich binden en O2 (zuurstof) kunnen uitscheiden. Dit heet fotosynthese. Het blad neemt water in zich op vanuit de wortels en zonlicht via bladgroenkorrels. Hierna ontstaat er door een chemische reactie glucose en zuurstof. Dit ademen mensen en dieren weer in.
Lokale bomen
Het voordeel van lokale bomen is de grote mate van gewenning binnen het klimaat van Nederland. Inheemse bomen faciliteren een groot deel van de biodiversiteit. Omdat de bomen inheems zijn trekken ze namelijk ook inheemse dieren aan omdat deze bomen van nature tot hun leefgebied behoren. Wanneer we deze bomen in grotere groepen planten verzorgen ze dus een groot leefgebied voor dieren die in Nederland leven.  
Bomen en struiken in een cluster terug laten komen in het straatbeeld of in de tuin zorgt voor veel leven. Iets simpels als bomen en struiken zorgen voor een biotoop waarin dieren kunnen leven. Hierbij is het belangrijk dat er voldoende voeding te vinden is voor de dieren. Dus een balans tussen flora en fauna.
Ook is het uitzicht op groen goed voor een mens. Uit onderzoek van Ulrich blijkt namelijk dat mensen sneller herstellen van stress wanneer ze slechts een aantal minuten groen uitzicht hebben. Stress zorgt voor een constante staat van paraatheid. Bedoeld om te vechten, vluchten of te verstijven bij een acute noodsituatie. Maar als er geen noodsituatie aan de gang is, is stress dus onnodig en kan het ongezond zijn. Bron: I.H. Bakker