Ecologische Passage

Wat is een ecologische passage?
Een ecologische passage is een voorziening waarmee dieren ongedwongen op een veilige manier de overkant van wegen, stuwen en gemalen kunnen bereiken. Voorbeelden hier van zijn ecoducten, faunatunnels, ecoduikers en vistrappen.
Stedelijke ecologische passages
Ook in steden zijn ecologische passages van belang. Groenplekken als parken en vijvers worden vaak gescheiden door wegen en paden. Het is belangrijk een goede balans te hebben tussen dieren, mensen en het verkeer. Door groene stroken, struiken, planten en bloemen langs de wegen te plaatsen word deze balans gewaarborgd.
Positief effect
Door goede verbindingen aan te leggen, leven grondgebonden dieren langer. De migratie word gestimuleerd en het zorgt voor een toenemende biodiversiteit. Dit resulteert in een groene omgeving wat positief is voor het welbevinden van de mens.
Enkele voorbeelden:

Ecoduct. Een stukje natuur over de snelweg zodat dieren kunnen oversteken. AD https://www.ad.nl/doetinchem/a18-weekeinde-dicht-door-bouw-ecobrug~aedac5bc

Ecoduiker. Een waterdoorlaat met een rand waar amfibieen of kleine dieren door naar de andere kant kunnen. Eco duiker en vistrap – https://www.hunzeenaas.nl/werk-in-uitvoering/runderuitenaa/Paginas/Cluster-12.aspx
Faunatunnel. Een tunnel onder een weg door zodat kleine dieren kunnen oversteken – https://www.buwa.nl/onderzoek-faunapassages.html
Vistrap. In Doesburg is één van de grootste vispassages in Nederland geopend. Daardoor kunnen vissen in het hele stroomgebied van de Oude IJssel tot in Duitsland zwemmen. Vis lift – https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/deze-slimme-lift-helpt-vissen-stuwen-gemalen-en-sluizen-door~beb7d349/