Gevelbox

iLINQ ontwikkelt systemen en strategien voor opschaalbare verduurzaming. Er is daarom een natuurinclusieve gevelbox ontwikkeld die solitair aan een bestaande gevel gehangen kan worden of gecombineerd als gevelsysteem.
In de gevelbox zijn op basis van locatiespecifieke kennis van de ecologen van Econsultancy voorzieningen aan te brengen die de biodiversiteit op die plek kunnen versterken.  Hierbij kan gedacht worden aan type beplanting, type nestkasten en bijkomende positieve effecten zoals gezondheid (luchtkwaliteit, uitzicht, etc,), reduceren urban heatislandeffect en waterresilience.
Afstudeerder Larissa Huijgen heeft onderzoek gedaan naar de materialisatie en mogelijkheden voor technische uitwerking van de gevelbox.
Op dit moment zijn wij bezig het concept + het onderzoek te vertalen naar een implementatie model. Heeft u interesse in het systeem neem dan gerust contact met ons op. 
Materialisatie gevelbox met natuurinclusieve aspecten:
Vanuit het afstudeeronderzoek van Larissa Huigen bleek dat de materialisatie van de gevelbox cruciaal is voor het wetenschappelijk borgen van de werking hiervan (evidence based design) voor de versterking van biodiversiteit. Zo werken niet alle materialen als nestkast of als bijenhotel omdat volgens de ecologen specifieke soorten specifieke wensen hebben. Niet alle materialen zijn weers- en/of schokbestendig en/of hebben niet de juiste constructieve en mechanische eigenschappen. Daarnaast spelen natuurlijk de milieuimpact en de verwerkbaarheid van de materialen een belangrijke rol. Onze voorkeur gaat uit naar specifieke PLA filamenten voor 3D-printers die biologisch afbreekbaar zijn en kunnen worden gecombineerd met bijvoorbeeld hout.