Groen Dak

Een groen dak heeft maatschappelijk, ecologisch en economisch een positief effect. Het zuivert de lucht, verlaagt de omgevingstemperatuur, vergroot de biodiversiteit, verlaagt het omgevingsgeluid met 3dB en neemt regenwater op waardoor de urban heat island verminderd. Daarnaast verhoogt een groene gevel de sociale interactie met de omgeving, zorgt het voor een beter binnenklimaat, verhoogt het de arbeidsproductiviteit en neemt het vandalisme en het ziekteverzuim af. Ook neemt een groene gevel fijnstof (PM2,5 en PM10) en koolstofdioxide op en is het een schuilplaats voor volgens en insecten. Naast de positieve effecten voor de mens en de natuur draagt een groene gevel ook economisch bij. De gevel is een levend uithangbord en heeft een opvallende duurzame en groene uitstraling.
Het groen dak bestaat in veel verschillende vormen. Daken die van veel onderhoud tot weinig of geen onderhoud nodig hebben. De dikte van het substraat heeft ook veel invloed.
Intensieve groen daken
Dit zijn daken die fungeren als tuin zoals we die kennen maar dan op een gebouw. Een intensief groen dak heeft een zeer dikke substraat laag zodat er zelfs kleine bomen op kunnen groeien. Voor dit type is wel een stevige constructie vereist om het te ondersteunen. Dit dak is beloopbaar en heeft veel onderhoud nodig, net zoals bij een echte tuin.
Extensieve groen daken
Een extensieve groen dak is de lichtste vorm van groen dak die er is. Hierbij is sprake van een dunne substraat-laag en weinig waterretentie capaciteit. Toch kan een extensief groen dak ondanks zijn geringe grootte veel bijdragen aan de biodiversiteit van een plek, zeker als er wordt gewerkt met verschillende hoogtes voor het ontstaan van microklimaten. 
Natuurdak
Een natuurdak is vrij gelijk aan een intensief groen dak alleen wordt er veel met hoogte gevarieerd. Als gevolg is er een breed spectrum aan flora en fauna mogelijk. Met een natuurdak kan goed worden aangesloten aan de lokale biodiversiteit en het landschap door deze als het ware na te bootsen.
Gebruiksdak
Dit is de zwaarste vorm van een groen dak. Bij de juiste afstelling is het mogelijk dat er bomen op kunnen staan of dat er zwaar verkeer overheen kan rijden. Dit type is eigenlijk alleen geschikt als het gaat over grote oppervlakten. Denk bijvoorbeeld aan het dak van een winkelcentrum.
#DutchSafari gelooft dat velen aspecten binnen de verduurzaming samen kunnen. Zo ook een groen dak. Stel je eens voor hoe het zou zijn wanneer iedere zorginstelling in Nederland en de gebouwen eromheen een groen dak zouden aanleggen. Zorginstellingen zijn vaak hoogbouw. Hoogbouw heeft veel uitzicht op andere daken. Wanneer mensen die zorg nodig hebben uitkijken op die groene daken, is bewezen dat het aantal ligdagen minder wordt. En ook voor personeel en omwonende heeft deze toepassing effect op mentale, spirituele, fysieke en sociale vlakken.
Evidenced Based Design (EBD)
Uit onderzoek van Ultich, R.S. & Simsons, R.F. & Losito, B.D. & Fiorito, E. & Miles, M.A. & Zelson, M (1991) blijkt dat het zijn in een natuurlijke omgeving leidt tot sneller herstel van stress. En uit het onderzoek van Ulrich, R.S. (2002) blijkt dat deze toepassing al in de oudheid gebruikt werd. Hieruit blijkt ook dat al bij kort contact met de natuur al effect kan zijn. Zo’n drie tot vijf minuten kan genoeg zijn om van stress te herstellen.
Wordt dit nu gecombineerd met bijvoorbeeld een vlindertuin, wordt de resultaten nog beter. De beweging die een vlinder maakt werkt ontspannend bij mensen. Zo wordt iemand niet alleen beter maar ook blijer.
Je kan ook verder gaan dan alleen het creëren van vegetatie op daken. Waarom zorgen we er niet voor dat er ook meer dieren van die groene daken kunnen profiteren. Zoals bijen, vogels en vleermuizen bijvoorbeeld. Of dit alles zelfs combineren met dak-kassen om zorginstellingen de kans te geven eigen voedsel te produceren. Hierdoor verhoog je het contemplatieproces, lichaamsbeweging en de sociale cohesie.