Groene Gevel

Een groene gevel draagt, net als een groen dak, bij aan de waterinfiltratie, geluidsisolatie, warmte accumulatie en de biodiversiteit van de stad. Een groene gevel toepassen dient aanpassing in bouwtechnische onderdelen van de huidige gevel. Maar een gevel kan op verschillende manieren toegepast worden. #DutchSafari geloofd dat deze verschillende toepassingen de opening is tot verduurzaming.
Zoals het infiltreren van dierverblijven voor bijvoorbeeld vleermuizen, bijen of vogels. In combinatie met de schuilruimte en de voedselvoorziening die de groene gevel biedt is het leefbaar voor veel soorten. Zo kan je proberen units waarin een groene gevel ontwikkeld is dus te combineren met een vleermuizenkast, bijenhotel of een vogelnest. Wanneer deze bevestigd worden aan de bestaande gevel wordt niet alleen de gevel maar de hele straat leefbaarder. Hiervoor gelden namelijk dezelfde psychologische, spirituele, fysieke en sociale effecten als bij een groen dak.
Ook zou je rekening kunnen houden met de gevelopeningen. Binnen het fysiek bereik van een bewoner kunnen kruiden of groente- en fruitplantjes geplant worden die de bewoner zelf kan oogsten. Zo creëer je niet alleen een prettig gezicht voor de buurt en sociale cohesie maar ook een goede voedselvoorziening.