Hemelwater Buffer

Een hemelwater buffer voert regenwater vertraagd af. Op verschillende momenten staat het grondwater te hoog waardoor regenwater niet opgenomen kan worden in de grond. Vooral in grote steden is hier regelmatig sprake van. Uit de vier klimaatscenario’s die uitgewerkt zijn door het KNMI komt naar voren dat winters natter worden en de extreme neerslaghoeveelheid toenemen. Hemelwater buffers kunnen dit opvangen.
Er zijn verschillende soorten hemelwater buffers zoals groene, bruine en polderdaken. Maar ook natuurlijke verhardingen en vijvers dragen bij een beter watermanagement. Naast het vertraagd afvoeren van water kan het overschot aan water ook ingezet worden tijdens drogere periodes.