Hergebruik Van Water

Feiten over water
De wereld bestaat over het grootste gedeelte uit water al is slechts 0,007% van dit water goed voor consumptie volgens de voedsel en waren wet. 97,5% van het water op de wereld is zout. 2,5% van het water op deze wereld is zoet. De meerderheid van dit zoete water is bevroren.
Water is schaars
Door deze schaarste en het feit dat veel water vervuild is of verspilt wordt is er sprake van een watertekort op de wereld.De gemiddelde Nederlander gebruikt 128 liter water per dag. Als we de producten die we gebruiken en het voedsel dat we eten meerekenen zijn wij gemiddeld verantwoordelijk voor 400 liter water per dag.
Herbruikbaar water
Water kan goed hergebruikt worden. Zo kan grijs water ingezet worden voor diverse activiteiten in huis. Grijs water is een verzamelnaam voor licht verontreinigd afvalwater dat afkomstig is van huishoudelijke handelingen. Daarnaast kan je regenwater hergebruiken door het op te vangen in een regenton of in een onder of bovengronds bassin.
Uit het afvalwater kunnen ook waardevolle grondstoffen gehaald worden. Door rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen grondstoffen, water en energie teruggewonnen worden. Zo kan slib gebruikt worden om energie op te wekken of fosfaat terug te winnen.