Natuurlijke Speelplaats

Door met natuur een speelplaats of recreatiegebied te creëren verbeter je de openbare ruimte evenals het vergroten van groen en waterberging.
Een natuurlijke speelplaats creëren kan op veel verschillende manieren tot stand komen. zwerfkeien, zandondergronden, wilgentunnels, struiken, bloemen, water of boomstammen. Al deze natuurlijke elementen zorgen voor vrij spel en ontdekken van de natuur. Met uitstek zijn bomen, door hun vorm en sterkte, geschikt voor het creëren van een speelplaats of recreatiegebied. 
Deze natuurlijke elementen dragen bij aan een natuurlijke speelomgeving. Zo bieden struiken goede verstopplekken, laten heuvelachtige gebieden kinderen rennen en blijft water fascinerend voor kinderen. Het is belangrijk om bij het ontwikkelen van een natuurlijke speelplaats verschillende vormen van spel naar voren te laten komen.