Samenwerking met Ecoloog

Het werk van een ecoloog
Een ecoloog bestudeerd gebieden door middel van het monitoren van populaties en levensgemeenschappen. Daarnaast houdt een ecoloog zich bezig met ecosystemen en de biosfeer. Verder stelt een ecoloog beheerplannen en effectstudies op. Hij houd zich bezig met ecologische vraagstukken. Ecologie is de wisselwerking tussen het leven op aarde en de net-biologische omgeving.
Mens en natuur in balans
Een samenwerking met een ecoloog zorgt er voor dat er in meerdere mate rekening gehouden wordt met de flora en fauna. In de plan fase van een project wordt duidelijkheid verschaft en kunnen specialistische vragen beantwoord worden. Op deze manier blijven de mens en de natuur beter in balans.
Samenwerking met ecoloog
Bij het creëren van een landschap of een grote tuin is het van groot belang om dit samen te doen met een ecoloog. Daarbij is het ook belangrijk dat deze tijdig kan aansluiten om zo tot een integraal ecologisch concept te komen die niet andere aspecten van de bouw in de weg zit.
Een ecoloog kan zorgen voor een gebalanceerde samenstelling van flora en fauna wat zich zal uiten in fijne en gebalanceerde biodiversiteit. De desbetreffende locatie kan door de ecoloog zo worden samengesteld dat het een onderdeel is van een veel breder masterplan die gericht is op flora en fauna binnen Nederland.