Tegengaan Lichthinder

Vanuit de oudheid kennen we licht. We gebruikten vuur om meer tijd te besteden op een dag, om de omgeving veiliger te maken van wilde dieren en om het eten te bereiden. Thomas Edison vond de gloeilamp uit in 1879. De Ledlamp is uitgevonden door Nick Holonyak in 1962.
Licht is niet weg te denken uit ons leven. Het is deel van onze cultuur. De grote hoeveelheid licht dat we nu gebruiken kan hinder opleveren. Straatlantarens, sierlichting, auto’s, parkeergarages, kassen, sportvelden en reclameborden zijn hier een voorbeeld van.
Door dit licht hinderen we niet alleen de dieren maar ook onszelf. Mensen zijn namelijk dagdieren. Onze ogen bevatten niet alleen de bekende staafjes en kegeltjes maar hebben ook een soort derde zintuig.  Dit verteld ons of het dag of nacht is. Ons lichaam maakt het slaaphormoon melatonine aan. Maar als wij constant licht zien gebeurt dit te weinig. Melatonine zou processen remmen die soorten kanker zoals borst- en prostaatkanker doen ontwikkelen blijkt uit onderzoek van de Stichting onderzoek Licht & Gezondheid. We horen dus te slapen in het donker en kort voor het slapen ons niet meer blootstellen aan fel licht.
Dieren
Voor de dieren die te maken hebben met lichthinder geldt het dat hun leefgebied kleiner wordt, hun evenwicht verstoord wordt en hiermee de biodiversiteit afneemt. Vleermuizen eten bijvoorbeeld ergens anders dan dat zij broeden. Als hier toevallig een lichtbron tussen zit zien ze dit als een barrière waar ze niet overheen durven. Soms, bij een snelweg, kunnen ze er ook niet omheen en scheidt dit de twee plekken van elkaar. Voor trekvogels is licht desoriënterend omdat zij denken de sterren onder zich te zien. De broedvogels broeden niet in of bij het licht omdat hun nest dan zichtbaar is voor vijanden. En zangvogels zingen langer door omdat ze denken dat het langer dag is waardoor ze uitgeput raken. Er zijn om en nabij 1,2 miljoen diersoorten waarvan 64% nachtdier is. Deze dieren leiden allemaal door verschillende redenen aan onnodig en veelvoudig lichtverbruik.                                                                                         Bron: Interview Wim Schmidt van platform lichthinder 2015
We hebben licht nodig. Maar hebben we datzelfde licht niet nodig als er niemand in de buurt is en er geen gebruik van wordt gemaakt. Er worden evenementen georganiseerd voor donkere nachten, veel steden doen hieraan mee. Gemeente Eindhoven heeft een bijzonder straatverlichtingssysteem. Het is een systeem waardoor straatverlichting gedimd en versterkt kan worden op tijdstippen van drukte, rust en calamiteiten. Dit bespaart geld, energie en is goed voor mens en dier.
Er zijn speciale Dark Sky parken. Overal ter wereld zijn er parken geopend waarin geen verlichting wordt gebruikt. S’nachts kun je dus van de prachtige sterrenhemel komen genieten. En de dieren hebben beschikking tot een kloppend leefgebied. Vaak zijn deze parken ook beschermde reservaten.
Er zijn dus verschillende oplossingen beschikbaar voor de infrastructuur. Maar wat kun je zelf nu doen is de vraag. Eigenlijk is het simpel. Doe de tuinverlichting uit wanneer je er geen gebruik van maakt. Of neem tuinverlichting dat dimbaar is om veiligheid en uitzicht te behouden maar zo min mogelijk lichthinder te veroorzaken.
http://www.solg.nl/nl/
https://www.nachtvandenacht.nl/