Verblijfplaats Vleermuis

Vleermuizen verblijven graag in een nest dat ze niet zelf hebben gebouwd en maken liever gebruik van al bestaande holtes. In de stad is een gebouw vaak al genoeg om er een verblijfplaats van te maken. Tenzij er van tevoren rekening mee is gehouden is er in een gebouw vaak relatief weinig ruimte voor een vleermuis om er een verblijfplaats te maken. Om een geschikte verblijfplaats te maken voor een vleermuis zijn de volgende aspecten belangrijk:
  • Vogel- en vleermuisvriendelijke verlichting of geen verlichting
  • Eigenschappen van de in- en uitvliegopeningen optimaliseren
  • De binnenkant moet een ruwe structuur hebben om grip te vormen
  • Ruimtegebrek
  • De ligging ten opzichte van de andere plekken die worden bezocht
Vleermuizen kiezen per seizoen welke verblijfplaats bij hun past met in acht neming van hun leeftijd. Ze hebben een verblijfplek om te paren (paarverblijfplaats), om de kraamtijd in door te brengen (kraamverblijfplaats) en om in de winter en in de zomer te verblijven (zomer- of winterverblijfplaats).
integreren van verblijfplaatsen
Verschillende soorten verblijfplaatsen kunnen worden geïntegreerd in de bebouwde omgeving. Vaak is ruimte vrijhouden ook al effectief, denk hierbij aan openstootvoegen, gevelbetimmering, daklijsten of gewoon openingen naar de schuur vrijlaten. Ook kan een vleermuizenkraamkast of een inmetselkast ook erg effectief maar dit hangt ook allemaal van de soort af.
Voor meer informatie over vleermuizen en met welke aspecten rekening moeten worden gehouden bij het realiseren van een verblijfplaats voor vleermuizen klik op de onderstaande link:
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-004-Kennisdocument-Gewone-dwergvleermuis-1.0.pdf